Referenssit

Asiakkaitamme ovat laitevalmistajat ja loppukäyttäjät mm seuraavilta toimialoilta

  • sellu- ja paperiteollisuus
  • kaivosteollisuus
  • rakennusteollisuus
  • energian tuotanto
  • kuljetusvälineteollisuus
  • ympäristötekniikka
  • materiaalien ja rakenteiden testaus.

Alla on esimerkkejä erityyppisistä projekteista, joissa olemme vuosien varrella olleet mukana. Koska suoritettu työ usein liittyy asiakkaamme myynnissä olevan tuotteen kehitystyöhön, kokonaan uuden tuotteen kehittämiseen tai muutoin strategisesti tärkeille osaamisalueille, käsittelemme aiheita hyvin pintapuolisesti. Toivomme kuitenkin, että kyseisten esimerkkien ja tarjoamiemme palveluiden avulla saatte kattavan käsityksen osaamisestamme, toimintatavastamme ja tehtäväkentästämme.


Kaarisillan kulkutason kannatinköysien alimpien ominaistaajuuksien selvitys

Dynator selvitti värähtelymittauksin Helsingin Kalasataman ja Mustikkamaan yhdistävän kaarisillan kulkutason kannatinköysien (44 kpl) alimmat ominaistaajuudet. Ominaistaajuuksien avulla sillan suunnittelija tarkisti kannatinköysien kireyden.

December 8, 2015


Korkeapainepumppujen värähtelytasojen selvitys

Uusissa korkeapainepumpuissa esiintyvien aiempaa suurempien värähtelytasojen ja värähtelytason nousun syyn selvitys

November 22, 2014


Tuuliherätteisen rakennevärähtelyn mittaus ja analyysi

Mittausten ja analyysin avulla selvitettiin tuuliherätteen rakennukselle aiheuttaman värähtelyn taajuus sekä amplitudi.

April 20, 2014


Rakenteen tuuliherätteisen värähtelyn aiheuttajan selvitys

Asuinkerrostalon tuuliherätteisen ongelmavärähtelyn aiheuttajan selvitys talon eri rakenneosia arvioiden ja potentiaalisten ongelmarakenteiden ominaistaajuuksia mitaten

April 19, 2014


Vesiturbiinin värähtelyongelman selvitys

Francis-tyyppisessä vesiturbiinissa esiintyneen virtausherätteisen värähtelyn mittaus ja analyysi

April 20, 2014


Maaperätutkimusvaunun värähtelymittaus

Mittauksen ja analyysin avulla selvitettiin moottorista rungolle ja apulaitteiden tuentaan aiheutuvia rasituksia

April 20, 2014


12