Kaarisillan kulkutason kannatinköysien alimpien ominaistaajuuksien selvitys

Mittauskohde: Isoisänsilta (n. 170 metriä pitkä teräsrakenteinen kevyen liikenteen silta, jännemitta 150 m) Helsinki / Kreate Oy (www.kreate.fi/palvelut/referenssit/isoisansilta/).  Dynator selvitti värähtelymittauksin Helsingin Kalasataman ja Mustikkamaan yhdistävän kaarisillan kulkutason kannatinköysien (44 kpl) alimmat ominaistaajuudet. Ominaistaajuuksien avulla sillan suunnittelija tarkisti kannatinköysien kireyden.

Ominaistaajuudet määritettiin vapaan vaimenevan värähtelyn vasteesta Matlab-ohjelmalla. Herätteenä käytettiin köyden manuaalista poikkeutusta tasapainoasemasta; vaste mitattiin kiihtyvyytenä kannatinköyttä vastaan kohtisuorissa suunnissa kaikista kannatinköysistä erikseen.