Maaperätutkimusvaunun moottorin aiheuttaman dynaamisen rasituksen arviointi

Mobiilissa maaperätutkimusvaunussa on esiintynyt väsymisen takia polttomoottorikäyttöisen voimanlähteen apulaitteiden kannakkeissa väsymisvaurioita. Laitteen dynaaminen käyttöympäristö riippuu voimakkaasti käyttäjien ammattitaidosta, käsiteltävästä kohteesta (maaperästä) ja laitteen sijoittumisesta kohteeseensa. Lisäksi laite kokee käyttönsä aikana tyypillisesti voimakkaita transientteja kuormituksia mm. tutkimuskohteeseen siirtymisen aikana.

Dynator tutki laitteen värähtelyominaisuuksia keskittäen mittaukset vaurioituneen kohdan läheisyyteen ja näin siinä käytönaikana esiintyvyyn värähtelyihin. Mittausten perusteella kokemuksen mukaan vaurioituneen apulaitteen kiinnityksessä esiintyi moottorin pyörimisnopeuden 2.harmonisella komponentilla merkittävää resonanssivärähtelyyn soveltuvaan värähtelyä. Laitteessa olevan moottorin valmistaja suosittelee 2. kertaluvun värähtelyn pienentämiseksi koneen varustamista optiona saatavalla 2. kertaluvun vaimennusakselilla, jota mittauskohteena olevassa laitteessa ei ollut. Dynator suositteli tulevaisuudessa voimanlähteen tilaamista 2. kertaluvun vaimentimella varustettuna.