Korkeapainepumppujen värähtelytasojen selvitys

Korkeapainepumppaamossa vettä siirtävien keskipakopumppujen uusinnan jälkeen uusissa pumpuissa esiintyi tasoltaan aiempaa suurempaa värähtelyä. Värähtelystä selvitettiin värähtelytasot eri pumpuissa ja niiden sähkökäytöissä. Värähtelytasoja verratttiin värähtelystandardien antamiin ohjeellisiin raja-arvoihin sekä selvitettiin lisääntyneen värähtelyn aiheuttamat taajuuskomponentit ja merkittävimpien taajuuskomponenttien mahdollisia aiheuttajia tulevia toimenpiteitä varten.