Referenssit

Asiakkaitamme ovat laitevalmistajat ja loppukäyttäjät mm seuraavilta toimialoilta

  • sellu- ja paperiteollisuus
  • kaivosteollisuus
  • rakennusteollisuus
  • energian tuotanto
  • kuljetusvälineteollisuus
  • ympäristötekniikka
  • materiaalien ja rakenteiden testaus.

Alla on esimerkkejä erityyppisistä projekteista, joissa olemme vuosien varrella olleet mukana. Koska suoritettu työ usein liittyy asiakkaamme myynnissä olevan tuotteen kehitystyöhön, kokonaan uuden tuotteen kehittämiseen tai muutoin strategisesti tärkeille osaamisalueille, käsittelemme aiheita hyvin pintapuolisesti. Toivomme kuitenkin, että kyseisten esimerkkien ja tarjoamiemme palveluiden avulla saatte kattavan käsityksen osaamisestamme, toimintatavastamme ja tehtäväkentästämme.


Prosessia ohjaavan mittausmenetelmän kehitystyö

Kehitetyssä menetelmässä yhdistyy innovatiiviset mittausmenetelmät sekä vaativa signaalin käsittely

April 20, 2014


Voimalan teräsrakenteen värähtelymittaus

Värähtelymittausten avulla voitiin poissulkea määrättyjä rakennetta vahingoittavia tekijöitä uutta rakennetta suunniteltaessa

April 19, 2014


Vesiturbiinin värähtelyongelman selvitys

Tutkimuksen avulla selvitettiin vesiturbiinissa esiintyvän virtausherätteisen värähtelyn taajuuskomponentteja

April 19, 2014


Vesiturbiinin värähtelyongelman selvitys

Mittauksia suoritettiin sekä kiihtyvyys- että äänenpainemittauksina

April 20, 2014


Vesiturbiinin aiheuttaman runkomelun pienentäminen

Oikein mitoitettujen värähtelyeristimien avulla saatiin turbiinin runkoon siirtyvää värähtelyä pienennettyä oleellisesti.

April 17, 2014


12