Muodon ja geometrian analyysit

Kappaleen pinnan topografia ja paksuus

Kappaleen ja sen lähes tasomaisten pintojen topografian ja paksuuden (x,y,z/t) analyysi tehdään yhden tai kahden laser-anturin mittauksen pohjalta.

  • Aikatason menetelmien käyttö mahdollistaa liikuteltavien mittausjärjestelmien kehittämisen suurillekin mittausaloille; esim NC-koneissa tarkkuus muodostuu lähinnä koneen mekaanisesta paikoitus- ja/tai liiketarkkuudesta ja liikematkoista
  • Paksuuden määrittämien kahden mittasignaalin avulla  (mittauspisteet samalla linjalla molemmin puolin levymäistä osaa ja kalibrointi tunnetun paksuuden kohdalla)
  • Suotuisille (antureiden mittausaueella oleville) pinnanmuodoille menetelmä mahdollistaa kappaleen / mittausalan tarkan tilavuuden määrittämisen
  • Kosketukseton mittaus mahdollistaa huokoisten ja joustavien materiaalien luotettavan mittauksen

Tarvittaessa muokkaamme mitatun paksuusprofiilin ja/tai pinnanmuodon elementtimallin (FEM) 3D-geometrian muodostamista varten

Ympyrämäisyys ja pallomaisuus

  • Määritämme 2D-geometrialle ympyrämäisyyden kaikilla neljällä ISO-standardin määrittelemällä menetelmällä (LSC, MZC, MIC, MCC)
  • Selvitämme poikkileikkauksen toleranssimukaisuuden (halkaisija ja ympyrämäisyys)
  • Selvitämme poikkileikkausten  ja 2D-pintojen konveksisuuden / konkaavisuuden
  • Pallomaisuus määritetään vastaavasti Least Squares Sphere-menetelmällä lähtötietona olevalle 3D-geometrialle