Ääni- ja kuva-analyysit

Sovelluskehitys- ja analysointiympäristömme (Matlab) antaa monipuoliset mahdollisuudet erilaisten äänisignaalien ja kuvien analyyseihin ja muokkaukseen sekä yhdistämiseen muiden mittaussignaalien kanssa

Äänianalyysit ja mittausignaalin esittäminen äänenä

  • Kaikkien aikatason signaalien, ei välttämättä äänisignaalien, muutokset ääneksi tarpeen mukaan suodatettuna, integroituna, tahdistettuna, vahvistettuna, nopeutettuna, hidastettuna, taajuuskorjattuna
  • Signaalin esittäminen äänenä erityisesti tavoitetta varten manipuloituna antaa monipuolisen mahdollisuuden tulkita esimerkiksi laakerikunnonvalvonnassa kerättyä kiihtyvyyssignaalia

Kuva-analyysit

  • Digitaalisten kuvien värien tilastolliset analyysit, väripinnan homogeenisuus
  • Kuvissa esiintyvien toistuvien kuvioiden/värivaihtelun tunnistus spektrianalyysin keinoin
  • Kuvien värien ja esitystapojen numeerinen manipulointi

Mittausten esittäminen audiosignaalina

Kiihtyvyysantureilla mitattu vesiturbiinin värähtely muutettuna audiosignaaliksi.

Samainen signaali hidastettuna 50 % alkuperäisestä

Samainen signaali hidastettuna 90 % alkuperäisestä