Tietokonesovellusten kehittäminen

  • Analyysityökalujen modularisoimiseksi ja käytettävyyden parantamiseksi olemme tehneet useita tasapainotuksessa, roottoridynamiikassa ja poikkipintasuureiden, kuten ympyrämäisyyden, laskennassa tarvittavia tietokonesovelluksia, jotka perustuvat olemassa oleviin algoritmeihin tai niistä edelleen kehittämiimme muunnelmiin
  • Kerätty mittaustieto voidaan toimittaa asiakkaalle halutussa muodossa tai jossain yleisesti tunnetussa tiedostoformaatissa; tätä tiedonsiirtoa helpottamaan on kerätty ja kehitetty erilaisia rutiineja joilla tiedonsiirto toimii molempiin suuntiin
  • Tietokonesovellukset ovat tyypillisesti osa Matlab-ohjelmalla tehtyä analyysiympäristöämme, dll-kirjastoja tai yksinkertaisimmillaan Excel-sheettejä
  • Moniiin kokeellisiin tehtäviin on kehitetty niihin läheisesti liittyviä teknilisen mekaniikan ja tiedon siirron työkaluja; esimerkkeinä tasapainotus ja kahden erillisen mittaustiedon yhdistäminen, LSSA-menetelmät ja erilaiset keskiarvostukset taajuus- ja aikatasossa.
  • Teknilliseen mekaniikkaan perustuvat yksinkertaiset elementtiohjelmat ominaistaajuuksien / bombeerauksen jne. arviointiin.
  • Poikkipintasuureiden laskentaan perustuvien konventionaalisten ja epäkonventionaalisten menetelmien numeerinen toteutus; erilliset menetelmät on usein tarpeen kaupallisten laitteiden estäessä tiedonsiirron mittaustietokannastaan omiin sovelluksiin