Signaalin muokkaus

  • Mittaussignaali voidaan uudelleen näytteistää halutulla näytteenottotaajuudella; ei-tasavälisesti mitattu signaali voidaan näytteistää tasavälisesti pienimmän neliösumman mielessä tehdyn spektrianalyysin (LSSA, Least Squares Spectral Analysis) avulla
  • Mittaussignaali voidaan suodattaa aikatasossa tai taajuustasossa esimerkiksi siten, että se sisältää tietystä roottorisysteemistä mitatusta signaalista vain tiettyyn roottoriin tahdistuvan signaalin tai, että se sisältää vain tietyillä taajuusalueilla esiintyvät komponentit
  • Mittaussignaali voidaan esittää tietyn osan perustaajuuden harmonisina komponentteita (amplitudi ja vaihe) ja sen eri aikaderivaattoina/integraaleina muunnoksen tapahtuessa taajuustasossa
  • Signaalista voidaan muodostaa geometrien ja muiden mittaussignaalien tai prosessiparametrien kanssa tahdistettu animaatio, esimerkkinä äänipohjaiset esitykset tai käynninaikaiset muodot (ODS, operational deflection shapes)