Mittausjärjestelmien kehittäminen

  • Toimitamme kokonaisia mittausjärjestelmiä kertaluontoisiin, määräaikaisiin tai jatkuviin mittauksiin sisältäen asiakkaan tarpeet ja resurssit huomioonottavan mittauksen suunnittelun, laitekehityksen, instrumentoinnin, mittauksen, signaalinkäsittelyn, analyysin, visualisoinnin ja raportoinnin sekä koko järjestelmää koskevan tuotetuen
  • Laitekehitykseen liittyy langattomien mittausten tiedonsiirto sekä pitkäaikaismittausten tarvitsema energian harvestointi erityisesti pyörivissä komponenteissa sijaitseviin mittauskohteisiin
  • Tyypillisesti asiakkaalle räätälöity mittausjärjestelmä on helppokäyttöinen, yksinkertainen ja ennen kaikkea hyödyllinen