Heittoprofiilin analyysi

  • Käytämme käyttöpositiossaan pyörivän roottorin pinnan heittoprofiilin määrityksessä kiihtyvyysmittausta, jolloin lopullinen heittosignaali on melko raskaan signaalinkäsittelyn tulos; tällä menettelyllä vältetään kuitenkin dynaamisessa ympäristössä tehdyn siirtymämittauksen ongelmat
  • Heittosignaali voidaan esittää siirtymänä (varsinaisena keskiarvostettuna heittona), nopeutena ja kiihtyvyytenä
  • Kiihtyvyysmittaukseen perustuva heittoprofiilin mittaus on erityisen hyödyllistä, jos
    • roottorin pinta on  prosessin aikana toista pintaa vasten (esim. paperikoneen nippitelat), jolloin voima muodostuu periaatteesa seuraavasti: (massa * pinnan normaalin suuntainen kiihtyvyys) + (vaimennus * pinnan normaalin suuntainen nopeus) + (jäykkyys * normaalin suuntainen siirtymä); barring-ilmiö (paperi tai tela)
    • siirtymämittausta ei voida tehdä paikasta (referenssipisteestä), joka ei liiku
    • mitattava signaali (heitto) sisältää korkeataajuisia ja siirtymältään vähäisiä komponentteja, jotka halutaan selvittää