Triggerit

  • Pyörivien laitteiden ja pyöriviä osia sisältävien laitteiden värähtelymittauksessa mittaussignaalit tahdistetaan tai keskiarvostetaan usein erillisen triggerien avulla mutta triggereinä voidaan käyttää  myös varsinaista mittausignaalia (esim voimaa)
  • Erillisen triggerin signaali ohjataan muodosta ja ominaisuuksista riippuen digitaaliseen tiedonkeruuseen tai varsinaisten mittaussignaalien tapaan analogiselle kanavalle, mikä mahdollistaa tiedonkeruu järjestelmän ominaisuuksista riippuen erilaiset triggausasetukset
  • Käytämme etupäässä laser-triggereitä niiden helpon ja monipuolisen asennuksen ja triggerin aseteltavuuden helppouden takia
  • Triggerien avulla on helppo erottaa pyörimisnopeuden muutokset ja samalla seurata eri taajuuskomponenttien aiheuttajia triggeritaajuuden monikertojen ja laitteesta ja sen laakeroinnista tiedettävien perustaajuuksien avulla