Voima-anturit ja venymäliuskat

  • Voiman ja venymän määrittäminen; staattiset ja dynaamiset ilmiöt ja mittaukset
  • Klassinen esimerkki prototyyppivaiheen anturoinnista, jolla pyritään selvittämään kokoonpanon, käyttötilanteen, lämpötilan ja käyttöajan vaikutusta rakenteen lujuuteen/väsymiskestoon ja sitä kautta vaikuttamaan rakenteen uudelleen muotoiluun / suunnitteluun optimaalisen ja lujuudeltaan tasapainoisen ratkaisun saavuttamiseksi
  • Voiman mittaaminen ja sen analyysi, venymäliuskoihin perustuvat anturit ja piezo-anturit (jäykät rakenteet/anturit, korkeataajuiset ilmiöt)
  • Esimerkiksi ruuvivoimien ja -jännitysten määrittäminen venymäliuskoilla
    • putkimaisilla venymäliuskoilla ruuvivoiman ja kiristyksen vaihtelun selvittämiseksi
    • kierteen ja kitkapintojen kitkaominaisuuksien, lämpötilan ja ulkoisten voimien vaikutusten selvittämiseksi