Energian harvestointi

  • Sähköisten mittausjärjestelmien edellyttämän sähköenergian saatavuus pitkäaikaisissa mittauksissa edellyttää usein energiaa harvestoivan järjestelmän liittämisen osaksi mittausjärjestelmää
  • Vaikka johdollinen energian tuonti on yleisen käsityksen mukaan luotettavin, voidaan johdottomuudella mahdollistaa useita erilaisia mittauksia, joissa johdollinen energian tuonti on mahdotonta, epäluotettavaa tai kallista
  • Mikäli mittalaitteille ja mittaustiedon tallennukseen tai edelleen siirtämiseen ei ole saatavilla pitkäkestoista/suurikapasiteettista virtalähdettä, voidaan
    • tarvittava energia harvestoida itse laitteesta esim. inertiageneraattorina makrotason liikettä sisältävästä laitteesta
    • voidaan käyttää termosähköistä (Seebeck) generaattoria, jos lämpötilaeroja on riittävästi
    • käyttää induktiota, mikäli sen tekninen toteutus ei ole este ympäristöolosuhteiden takia
  • Energian harvestoinnin lisäksi hyödynnämme kokemustamme mittausjärjestelmien energiatarpeen muodostumisesta luodaksemme jokaiseen kohteeseen taloudellisen, luotettavan ja käyttökelpoisen ratkaisun