Rakenteiden herättäminen

  • Rakenteiden herättämiseksi voidaan käyttää normaalia käytönaikaista herätettä tai normaalissa käytössä esiintyviä impulssimaisia herätteitä (esim. paperikoneen ratakatkot)
  • Levossa olevia laitteita voidaan herättää tunnetulla herätteellä, jolloin mittaus voidaan tahdistaa ja keskiarvostaa herätesignaalin ohjaamana
    • impulsseilla iskuvasaralla
    • harmonisella herätteellä, mikäli taajuusalue on alhainen (alle 200 Hz) ja rakenne massiivinen
    • ilmakäyttöisillä harmonisilla herätteillä (korkeat taajuudet)
  • Massiivisille rakenteille erityisesti niiden ollessa käynnissä suosittelemme siniherätetekniikan käyttämistä yhdistettynä siniherätesignaaliin tahdistettua keskiarvostusta, jolloin rakenteen normaalin käynnin aikainen vaste voidaan eliminoida analyysituloksesta