Koulutus ja esitelmöinti

  • Kohteet: yritysten koulutustilaisuudet, oppilaitokset ja alan seminaarit
  • Koulutus ja esitelmöinti osaamisalueeltamme sisältäen tarpeen mukaan eri osa-alueita mittauksesta, analyysistä, raportoinnista ja tuotekehityksestä
  • Aihe ja tavoitetaso asetettavissa osallistujen suuntautumisen mukaan käytännöstä teoriaan
  • Tyypillisiä aiheita esim mittaus/anturointi, roottorien tasapainotus, värähtelymittaus, taajuusanalyysin menetelmät