Esiselvitykset, lausunnot ja konsultointi

  • Laitteiden asennuspaikan värähtelytilanteen todentaminen ja tähän liittyvät lausunnot
  • Uusittavien laitteiden värähtelykäyttäytymisen selvitys värähtelyvaatimusten määrittelemiseksi
  • Konsultointi liittyen uusiin/korvaaviin laitetilauksiin ja niiltä vaadittaviin dynaamisiin ominaisuuksiin
  • Laitevaihtoehtojen vertailu toimittajan takaamien värähtelyominaisuuksien perusteella
  • Kokonaisvärähtelytason tunnuslukujen ja ominaistaajuuksien määritys halutulla taajuusalueella
  • Lausunnot ja esiselvitykset mittausjärjestelmistä ja niiden toteutuksesta
  • Teknillisen mekaniikan, dynamiikan, kone-elimien analyysit konsultointeineen
  • Asiakkaan mittaus- tai tilastotiedolle tehtävät luokittelut, manipulaatiot, suodatukset, analyysit ja visualisoinnit