Muut matemaattiset analyysit

  • Tilastolliset analyysit toteutetaan Matlab-ohjelmistoon rakennettujen analyysityökalujen avulla tapauskohtaisesti
  • Tarvittaessa työkalut implementoidaan Matlab-ympäristöön olemassa oleviin analyysityökaluihin linkittyväksi kokonaisuudeksi
  • Kykymme tuottaa numeeriseen laskentaan painottuvia matemaattisia menetelmiä on hyvä; niin signaalinkäsittely kuin erilaiset matriisilaskennan ja numeerisen analyysin rutiinit ovat keskeisintä osaamistamme erilaisia matemaattisia analyysejä kehittäessämme
  • Yksinkertaiset laskentarutiinit, joihin ei liity massiivista mittaustiedon käsittelyä voidaan toteuttaa erillisenä ohjelmana; Matlab-ohjelmana tai yksinkertaisimmillaan Excel-sheettinä asiakkaan toiveista riippuen