Kunnonvalvonta

  • Jatkuva tai määräaikainen kuntotestaus ja siihen liittyvä analyysi
  • Huollon tai osan vaihdon jälkeinen alkutilan tarkastus ja vertailu referenssitilaan
  • Kunnonvalvonnassa yhdistyy tapauskohtaisesti halutut mittaus-, analyysi-, tiedonkeruu- ja raportointitarpeet
  • Tuotamme olemassa olevaan kunnonvalvontajärjestelmään lisäarvoa implementoimalla uusia kunnonvalvonnan tunnuslukuja olemassa olevaan järjestelmään
  • Tuotamme prosesseille lisäarvoa prosessinohjauksen säätöarvojen hallitulle (mittausperustaiselle) muuttamiselle tavoitteena aiempaa parempi luotettavuus, käytettävyys ja energiatehokkuus
  • Etsimme ennakkoluulottomasti erilaisia sovelluskohteita mitatuille signaaleille ja niistä saataville tunnusluvuille niin kunnonvalvonnassa kuin prosessien ohjauksessakin