Aika- ja taajuustason analyysit

Aikataso

  • Aikapohjaisten signaalien keruu mahdollistaa erityyppiset analyysit niin aika- kuin taajuustasossakin
  • Aikatason signaalille tehtävät analyysit liittyvät pääosin impulssimaisten signaalien analyysiin ja rms-arvojen sekä tilastollisten aikapohjaisiin analyyseihin
  • Aikatason signaalien numeerinen suodatus, pakkaus ja numeerinen integrointi/derivointi esim merkittävimpien taajuuskomponenttien ohjaamana
  • Signaalien keskiarvostus ja suodatus aikatasossa esimerkiksi kvasistaattiset muutosten selvittämiseksi
  • Aikatasossa tapahtuva deformoituneen geometrian animointi ja visualisointi

Taajuustaso

  • Taajuustason analyysimme käsittävät kaikki merkittävimmät spektrianalyysin menetelmät niin värähtelyanalyysin kuin säätötekniikan tarpeisiin
  • Tarvittaessa implementoimme uusia menetelmiä ja lähestymistapoja helposti muokattavassa Matlab-sovellusympäristössämme
  • Taajuustason tulosten esittämiseksi muodostetut esim geometriaa ja signaalien välisiä vaihe-eroja painottavat menetelmät ovat tyypillisiä taajuustason analyysien tuloksien tulkintaa helpottavia ominaisuuksia
  • Taajuustason analyysien tulosten esitystavat ja tulkinta ovat keskeistä osaamistamme niin teknisessä kuin kaupallisessakn mielessä