Värähtelymittaus

  • Tyypillisimmillään tavoitteena on selvittää mitattavan suureen muuttuminen ajan suhteen
  • Tavallisimmat mitattavat suureet ovat kiihtyvyys, voima, venymä, siirtymä, kulma ja erilaiset jännite- ja virtaviestiset prosessisuureet sekä tahdistussignaalit
  • Herätteen aiheuttamien vasteiden mittaus käytönaikaisella herätteellä ja/tai tunnetuilla impulssi- ja siniherätteillä
  • Pitkäaikaismittaukset rakenteiden ominaisuuksien stabiilisuuden selvittämiseksi ja/tai jatkuvaa tai määräaikaista kunnonvalvontaa varten
  • Keskiarvostukset mitatun tapahtuman tahdistamana erityisesti pyörivät ja pyöriviä osia sisältävät laitteet; tahdistus erillisen liipaisuanturin avulla tai suoraan mittasignaaleja käyttäen
  • Mittasignaalien ja prosessisignaalien yhdistäminen yhtäaikaisella mittauksella; syy-seuraussuhteiden ja taajuusvasteiden määritys
  • Mittaussignaalin käyttötapoja eli mittausta seuraavia analyysitapoja: spektrit, värähtelyn tunnusluvut, taajuustason integrointi, spektrikartat, käynninaikaiset muodot, animaatiot ja audiovisuaaliset esitykset, tilastoliset tunnusluvut jne

Tavoitteena yleensä rakenteen tai sen osien dynaamisten ominaisuuksien parantaminen tuotekehitysvaiheessa, valmiin tuotteen toimintaa parantava ongelmanratkaisu, kunnonvalvonta tai prosessiin ja sen toimintaan liittyvä kehitystehtävä.